Įeiti
Publikuota: 2017.08.23. Atnaujinta:

Komisijos sprendimas: Alytaus miesto savivaldybė teisingai nustatė šilumos kainos dedamąsias


Komisija išnagrinėjo UAB „Litesko“ skundą dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo – filialui „Alytaus energija“ nustatytų šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams – ir nenustatė pažeidimų savivaldybės veiksmuose.

UAB „Litesko“ prašė pripažinti, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendime, kuriuo nustatytos bendrovės filialo „Alytaus energija“ šilumos kainos dedamosios pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams, yra skaičiavimo klaidų – suma po kablelio apvalinama iki 3 ir 4 skaičių, o, bendrovės manymu, turtėtų būti 2 skaičiai, ir kt.

Tačiau šilumos tiekimo veiklą reglamentuojantys teisės aktai nenumato, iki kiek skaičių po kablelio turi būti apvalinamos šilumos kainos. Komisija įvertino, kad trys ir keturi skaičiai po kablelio nurodyti siekiant tikslumo, o suapvalinus iki 2 skaičių, kaip prašo bendrovė, ne tik vartotojai nesusigrąžintų permokėtų lėšų už kurą, bet ir pati bendrovė nesusirinktų faktiškai patirtų sąnaudų šilumos tiekimo veiklai vykdyti.