Įeiti
Publikuota: 2017.08.23. Atnaujinta:

Komisija rekomendavo Alytaus miesto savivaldybei laikytis investicijų derinimo tvarkos


Komisija, išnagrinėjusi UAB „Litesko“ skundą dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo nederinti bendrovės filialo „Alytaus energija“ 2017 m. investicijų į Alytaus miesto šilumos ūkį plano, rekomendavo Alytaus miesto savivaldybei laikytis investicijų derinimo tvarkos ir iš naujo įvertinti UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ pateiktas derinti investicijas.

UAB „Litesko“ Komisijai pateiktame prašyme nurodė, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba, priimdama sprendimą dėl bendrovės filialo „Alytaus energija“ 2017 m. investicijų plano derinimo, aptarė tik vieną iš minėtame plane numatytų investicijų – šilumos apskaitos prietaisų įsigijimą ir įrengimą, tuo tarpu kitos investicijos nebuvo vertinamos.

Komisija, išnagrinėjusi UAB „Litesko“ prašymą, nustatė, kad Šilumos ūkio įstatymas numato pareigą šilumos tiekėjams, vykdantiems reguliuojamą veiklą, derinti investicijų planus su savivaldybės taryba.  Tvarką, kuria remiantis įgyvendinama minėta Šilumos ūkio įstatymo nuostata, nustato pati savivaldybė.

Įvertinusi Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą – nederinti UAB „Litesko“ 2017 m. investicijų į Alytaus miesto šilumos ūkį plano – Komisija nustatė, jog minėtas sprendimas yra priimtas su procedūriniais pažeidimais, turėjusiais įtakos užtikrinant objektyvų visų reikšmingų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, todėl toks sprendimas pripažintas neteisėtu ir nepagrįstu.