Įeiti
Publikuota: 2017.08.21. Atnaujinta:

Kaip apskaičiuojamas mokėjimas už viršytus gamtinių dujų vartojimo pajėgumus?


Komisija, išnagrinėjusi Sauliaus Daujoto įmonės ir UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ginčą dėl sąskaitos už viršytus gamtinių dujų vartojimo pajėgumus, nenustatė pažeidimų gamtinių dujų tiekėjo veiksmuose – mokėtina suma buvo apskaičiuota teisingai ir pagrįstai.

Komisijai pateiktame prašyme ūkio subjektas nurodė, kad UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ nepagrįstai priskyrė jam apmokėti sumą už viršytus gamtinių dujų vartojimo pajėgumus: gamtinių dujų tiekėjas mokėtiną sumą apskaičiavo remdamasis vienos paros duomenimis, o, ūkio subjekto nuomone, gamtinių dujų pajėgumų viršijimas turėjo būti apskaičiuotas įvertinus vidutinį mėnesio suvartojimą.

Tačiau pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, gamtinių dujų vartojimo pajėgumais yra laikomas didžiausias gamtinių dujų paros kiekis, reikalingas maksimaliems ūkio subjekto poreikiams užtikrinti. Maksimalūs pajėgumai nustatomi metams ir nepriklauso nuo faktinio suvartojimo, tačiau pasibaigus metams jie yra patikslinami, ir, esant viršijimui, perskaičiuojama mokėtina suma.