Įeiti
Publikuota: 2017.08.17. Atnaujinta:

UAB ,,Scener“ finansinis pajėgumas yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti


Komisija, atsižvelgdama į elektros energetikos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų 2016 m. finansinio pajėgumo įvertinimo rezultatus, pakartotinai atliko nepriklausomo elektros energijos tiekėjo UAB „Scener" finansinio pajėgumo vertinimą ir nustatė, kad šiuo metu jis yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.

Primename, kad Komisijai atlikus finansinio pajėgumo vertinimą buvo nustatyta, kad UAB „Scener" finansinio pajėgumo rodiklis yra mažesnis nei Komisijos nustatyta minimali riba, t. y. vertinamas kaip nepakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.

UAB „Scener" leidimas vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą išduotas 2017 m. balandžio 14 d.