Įeiti
Publikuota: 2017.08.17. Atnaujinta:

Mažėja prognozuojama gamtinių dujų rinkos kaina


Nuo 2017 m. spalio 1 d. reguliuojami energijos gamintojai iš Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo gamtines dujas pirks už 17,42 Eur/MWh be PVM, t. y. 7 proc. mažesnę kainą nei dabar (šiuo metu taikoma kaina – 18,74 Eur/MWh be PVM).

Pagrindinė prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos mažėjimo priežastis – prognozuojama mažesnė gamtinių dujų importo kaina. Remiantis gamtinių dujų tiekimo įmonių sudarytomis gamtinių dujų pirkimo­–pardavimo (importo) sutartimis, apskaičiuota prognozuojama gamtinių dujų importo kaina 2017 m. IV ketv. – 16,26 Eur/MWh.

Komisijos nustatoma prognozuojama gamtinių dujų rinkos kaina taikoma valstybės reguliuojamiems energijos gamintojams (įskaitant šilumos tiekėjus), kurie gamtines dujas perka iš paskirtojo tiekėjo UAB „Litgas", ši kaina skaičiuojama įvertinus tiek importuojamų gamtinių dujų kainas ir kiekius, tiek sandorius gamtinių dujų biržoje ir pan.

Primename, kad Komisija 2017 m. balandžio mėn. pakeitė Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodiką – prognozuojama gamtinių dujų rinkos kaina dabar perskaičiuojama kiekvieną ketvirtį (anksčiau galėjo būti perskaičiuojama kas pusę metų), taip užtikrinant, kad reguliuojami energijos gamintojai gamtines dujas iš SGD terminalo įsigytų už aktualią kainą.