Įeiti
Publikuota: 2017.08.17. Atnaujinta:

Keičiasi Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklės


Komisija, siekdama užtikrinti tinkamą prekybos gamtinėmis dujomis priežiūrą ir stebėseną, didmeninės gamtinių dujų rinkos vientisumą ir skaidrumą bei sukurti prielaidas sąžiningai ir veiksmingai konkurencijai gamtinių dujų rinkoje, pritarė Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių pakeitimams: teisės akte patikslintas informacijos, prilyginamos viešai neatskleistai informacijai, sąrašas gamtinių dujų sektoriuje.