Įeiti
Publikuota: 2017.08.17. Atnaujinta:

Keičiasi Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodika


Komisija, siekdama užtikrinti, kad turintys didelę įtaką rezervinės galios rinkoje asmenys teisingai ir pagrįstai paskirstytų sąnaudas pagal konkrečias tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugas perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid" organizuojamame tretinio aktyviosios galios rezervo aukcione, pritarė Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimams.

Esminis pasikeitimas: atsižvelgiant į tai, kad AB „Litgrid" organizuoja dviejų tipų tretinio aktyviosios galios rezervo aukcioną, o pagal galiojusį teisinį reglamentavimą buvo nustatoma bendra viršutinė kainos riba visai tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugai, buvo pritarta pakeitimui ir kainos viršutinė riba atskirai bus skaičiuojama šioms paslaugoms:
- tretinio aktyviosios galios rezervo, skirto įtampų valdymui 330 kV perdavimo tinkle ir antrinio avarinio galios rezervo atstatymui;
- tretinio aktyviosios galios rezervo, skirto antrinio avarinio galios rezervo atstatymui.

Pakeitimai bus taikomi Komisijai nustatant didelę įtaką rezervinės galios rinkoje turinčių asmenų tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugų kainų viršutines ribas 2018 metams.