Įeiti
Publikuota: 2017.08.10. Atnaujinta:

Mažėja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina Neringos vartotojams


Komisija, įvertinusi UAB „Neringos vanduo“ ataskaitinio laikotarpio faktines sąnaudas, suderino perskaičiuotas bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas: vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, palyginus su dabar galiojančia, bus taikoma 7 proc. mažesnė kaina – 2,93 Eur/m3 (be PVM).

1 pav. UAB „Neringos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (be PVM)


Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina Neringos vartotojams mažėja dėl didesnio realizuoto paslaugų kiekio, mažesnių faktinių elektros energijos sąnaudų ir investicijų grąžos pokyčio.

Naujos UAB „Neringos vanduo“ paslaugų kainos įsigalios jas patvirtinus Neringos miesto savivaldybei. Bendrovės aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų mokama suma už paslaugas sudarys 2,57 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas numato, kad savivaldybės taryba Komisijos suderintas kainas turi patvirtinti per 30 kalendorinių dienų. To nepadarius, Komisija kainas gali nustatyti vienašališkai.

Primename, kad bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet dėl realizacijos pokyčio, būtinųjų ir kitų sąnaudų pasikeitimo. UAB „Neringos vanduo“ bazinės paslaugų kainos suderintos 2016 m. balandžio mėn.