Įeiti
Publikuota: 2017.08.10. Atnaujinta:

Komisija nustatė AB „Simega“ bazinę šilumos gamybos kainą


Atsižvelgiant į tai, kad nepriklausomas šilumos gamintojas AB „Simega“ yra vienintelis šilumos gamintojas Kupiškio gyvenvietėje, dėl ko šiam gamintojui privaloma reguliuojama šilumos gamybos kainodara, Komisija bendrovei 3 metų laikotarpiui nustatė bazinę – 2,32 ct/kWh (be PVM) – šilumos gamybos kainą, t. y. penktadaliu mažesnę, nei prašė bendrovė (2,90 ct/kWh be PVM).

Komisija konstatavo, kad AB „Simega“ iki 2016 m. kovo 31 d. dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo papildomai gavo 15,421 tūkst. Eur pajamų – ši suma turi būti įvertinta nustatant šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos gamybos bazinės kainos galiojimo metams. Taip pat Komisija nuo 1073 tūkst. Eur iki 845 tūkst. Eur sumažino bendrovės apskaičiuotą metinę sąnaudų sumą būtinam šilumos kiekiui pagaminti (sumažintos kuro, elektros energijos sąnaudos technologinėms reikmėms, sąnaudos personalui, nusidėvėjimui, einamajam remontui bei aptarnavimui ir investicijų grąža).

AB „Simega“ yra vienintelis šilumos gamintojas Kupiškio gyvenvietėje, bendrovė pagamina 100 proc. šilumos poreikio – šiluma tiekiama į AB „Panevėžio energija“ tinklus. Metinis patiektos šilumos kiekis sudaro apie 35,8. GWh.

AB „Simega“ nepriklausomą šilumos gamybą vykdo nuo 2001 m. Lietuvoje veikiančių nepriklausomų šilumos gamintojų sąrašą rasite čia.