Įeiti
Publikuota: 2017.08.10. Atnaujinta:

Keičiasi Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas


Komisija, atsižvelgdama į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus, pakeitė Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą – nuo šiol nepriklausomiems šilumos gamintojams, kuriems taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, nelieka reikalavimo atlikti finansinio pajėgumo vertinimą.