Įeiti
Publikuota: 2017.07.31. Atnaujinta:

Komisija skelbia biokuro rinkos stebėsenos ataskaitas


Komisija, vykdydama energijos išteklių rinkos priežiūrą ir siekdama užtikrinti biokuro rinkos skaidrumą, dalyvių informuotumą, parengė ir skelbia biokuro rinkos stebėsenos ataskaitas: 2016 m. III ketv. (atsisiųskite), 2016 m. IV ketv. (atsisiųskite) ir 2017 m. I ketv. (atsisiųskite).

Svarbiausi įvykiai biokuro rinkoje:
• vidutinė energijos išteklių biržoje nupirkto biokuro kaina*, įskaitant transportavimo išlaidas, 2016 m. III ketv.–2017 m. I ketv. labai nesiskyrė nuo biokuro, pirkto pagal dvišales sutartis;
• didžiausią rinkos dalį užimančio biokuro tiekėjo vidutinė kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, buvo vidutiniškai 3,3 proc. mažesnė nei bendra rinkos kaina;
• 2016 m. III ketv.–2017 m. I ketv. energijos išteklių biržoje sudaryti 3934 biokuro pirkimo-pardavimo sandoriai, kurių bendras kiekis siekė 365065 tne;
• energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė daugiau nei 90 proc. viso rinkoje pirkėjams pristatyto biokuro;
• šilumai ir elektrai gaminti iš viso nupirkta 353 369,12 tne biokuro už 49 786 tūkst. Eur. Didžioji nupirkto biokuro dalis tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms;
• daugiausia (virš 90 proc.) perkama medienos skiedros;
• biokuro rinkoje stebimas dalyvių skaičiaus augimas.

Komisija kas ketvirtį įvertina informaciją apie svarbiausius įvykius biokuro rinkoje, sudarytus sandorius biržoje, parduoto biokuro kiekius, koncentraciją rinkoje ir teikia apibendrintus duomenis rinkos dalyviams.

Ankstesnių laikotarpių biokuro rinkos stebėsenos ataskaitas galite rasti čia.

 


* vidutinė biokuro kaina apskaičiuojama įvertinus tiek energijos išteklių biržoje, tiek pagal dvišales sutartis įsigyto biokuro sandorius.