Įeiti
Publikuota: 2017.07.28. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo


Komisija, siekdama suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose reguliuojamuose sektoriuose, parengė ir teikia viešajai konsultacijai Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo projektą.

Šiuo metu reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą reglamentuoja Šilumos kainų nustatymo metodika.

Pagrindiniai pakeitimai:
- aiškiau reglamentuoti reguliuojamų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo procesai;
- numatyti nauji reikalavimai, susiję su reguliuojamos veiklos ataskaitų auditu;
- reglamentuotas pajamų, kurias įmonė gauna dėl išnuomoto ar panaudos teisėmis parduoto reguliuojamoje veikloje naudojamo turto, paskirstymas;
- papildytas nepaskirstomų sąnaudų, draudžiamų priskirti reguliuojamų kainų paslaugoms (produktams), tokių kaip prabangos prekės (meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai, kt.), ir atitinkamiems verslo vienetams, sąrašas;
- numatytos leistinos sąnaudų ribos reprezentacijai, komandiruotėms, personalo mokymams ir kt.;
- numatytas įpareigojimas rengti ir teikti vidaus sandorių (t. y. sandorių su susijusiais asmenimis) ataskaitas.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2017 m. rugpjūčio 28 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".