Įeiti
Publikuota: 2017.07.28. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo


Komisija, siekdama suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose reguliuojamuose sektoriuose, parengė ir teikia viešajai konsultacijai Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo projektą.

Šiuo metu reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą reglamentuoja Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašas.

Esminiai pakeitimai:
• pakoreguoti bendrų turto grupių nusidėvėjimo normatyvai, juos suvienodinant su taikomais gamtinių dujų, šilumos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sektoriuose;
• reglamentuotas pajamų, kurias įmonė gauna dėl išnuomoto ar panaudos teisėmis parduoto reguliuojamoje veikloje naudojamo turto, paskirstymas;
• įtvirtinta tvarka, kaip bus vertinami gamtinių dujų įmonės vidaus sandoriai;
• numatytas įpareigojimas gamtinių dujų įmonėms atsakingai planuoti pinigų srautus bei pelno paskirstymo metu įvertinti bent 5 artimiausių metų investicijų poreikį ir, jei reikia, numatyti rezervą, užtikrinantį pakankamą reguliuojamoje veikloje naudojamo ilgalaikio turto sukūrimo ar atkūrimo finansavimą;
• papildytas nepaskirstomų sąnaudų, draudžiamų priskirti reguliuojamų kainų paslaugoms (produktams), tokių kaip prabangos prekės (meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai, kt.), ir atitinkamiems verslo vienetams, sąrašas.

Pasikeitimai gamtinių dujų sektoriaus įmonėms įsigalios 2018 m. sausio 1 d.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".