Įeiti
Publikuota: 2017.07.28. Atnaujinta:

Nustatyta nauja UAB „Varėnos šiluma“ bazinė šilumos kaina


Komisija nustatė UAB „Varėnos šiluma" bazinę šilumos kainą naujam 5 metų reguliavimo periodui – 4,92 ct/kWh (be PVM). Tačiau vartotojai už šilumą mokės mažiau dėl UAB „Varėnos šiluma" gautų papildomų pajamų, kurios turi būti sugrąžintos, mažinant šilumos kainą ateities laikotarpiais.

UAB „Varėnos šiluma" šilumos kainos, ct/kWh be PVM


Komisija bendrovei šilumos tiekimo veiklai vykdyti suskaičiavo 18 proc. – 335,3 tūkst. Eur – daugiau sąnaudų nei prašė bendrovė.  Įvertinus ankstesnių laikotarpių faktines sąnaudas ir įvykusius pokyčius, naujų vartotojų prijungimą, jos pripažintos kaip būtinos kokybiškam ir patikimam vartotojų aprūpinimui šilumos energija.

Taip pat nustatyta, kad UAB „Varėnos šiluma" ankstesniais laikotarpiais gavo 792,5 tūkst. Eur papildomų pajamų, iš jų 713,1 tūkst. Eur – dėl skirtumo, susidariusio tarp į šilumos kainą įskaičiuotų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti. Šios lėšos privalo būti sugrąžintos vartotojams. Sprendimą, per kokį laikotarpį tai bus padaryta, turi priimti Varėnos rajono savivaldybės taryba, nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

UAB „Varėnos šiluma" šilumą tiekia Varėnos miesto, Merkinės miestelio, Valkininkų geležinkelio stoties bei Senosios Varėnos, Perlojos, Panočių, Užuperkasio, Vilkiautinio ir Matuizų kaimų teritorijose – šiluma aprūpinami 3 683 vartotojai, iš kurių apie 97 proc. yra gyventojai.

Keičiasi ir UAB „Varėnos šiluma" kašto vandens kaina: daugiabučiuose namuose suskaičiuota 4,31 Eur/m3 be PVM kaina.

Bendrovės kuro struktūroje didžiausią dalį sudaro biokuras – apie 97 proc. Bendrovė šįmet pradėjo naujos 1,5 MW galios katilinės Matuizų gyvenvietėje paleidimo pasiruošimo darbus.

Naujos UAB „Varėnos šiluma" šilumos kainos įsigalios Varėnos rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.