Įeiti
Publikuota: 2017.07.28. Atnaujinta:

Kviečiame skaityti apžvalgą apie nepriklausomų šilumos gamintojų pagaminamą šilumą


Komisija, apibendrinusi 2016 m. IV ketv. nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG), kurie pagamintą šilumą tiekia į centralizuotus šilumos tinklus, pateiktus duomenis apie pagamintą šilumos kiekį, kainas ir prekybą biržoje, parengė ir skelbia 2016 m. IV ketv. NŠG gaminamos šilumos rinkos apžvalgą (atsisiųskite, atnaujinta 2017-08-01).

Esminiai 2016 m. IV ketv. įvykiai:

Rinkos dalyviai
• Rinkoje daugėja NŠG: 2016 m. IV ketv. veiklą vykdė 43 NŠG (2015 m. IV ketv. – 39, 2014 m. IV ketv. –  36).
• Didėja instaliuota katilinių galia: per keturis 2016 m. ketv. fiksuojamas 5 proc. augimas – nuo 1815,7 MW 2015 m. pabaigoje iki 1905,59 MW 2016 m. pabaigoje.

Kiekiai
• Augo NŠG pagaminamos šilumos apimtys ir pardavimai: 2016 m. IV ketv. parduota 942,3 tūkst. MWh šilumos energijos, t. y. 14,4 proc. daugiau nei tuo pačiu 2015 m. laikotarpiu (823,3 tūkst. MWh). Šis kiekis yra 35,4 proc. didesnis nei 2014 m. IV ketv. (696,0 tūkst. MWh).
• 2016 m. IV ketv. NŠG parduodama šiluma sudarė 29,3 proc. visos šilumos, kuri tiekiama į Komisijos licencijuojamų šilumos tiekėjų tinklus. Palyginti su 2015 m. ir 2014 m., šie rodikliai beveik nesikeitė.

Gamybos ištekliai
• 2016 m. IV ketv., palyginti su tuo pačiu 2015 m. laikotarpiu, iš atsinaujinančių energijos išteklių NŠG pagaminamos šilumos kiekis didėjo 32,7 proc., atitinkamai iš iškastinio kuro pagamintos šilumos kiekiai – 2016 m. IV ketv., palyginti su 2015 m. IV ketv., didėjo 0,5 karto, palyginti su 2014 m. IV ketv. – mažėjo 40,6 proc.

Koncentracija ir kainos
• Didžiausia Komisijos licencijuojamų šilumos tiekėjų iš NŠG nupirktos šilumos dalis sudarė AB „Elektrėnų komunalinis ūkis" ir AB „Panevėžio energija" aptarnaujamoje Kėdainių m. centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje. 2016 m. IV ketv. šis rodiklis Elektrėnuose sudarė 97,4 proc. (vidutinė svertinė perkamos šilumos kaina 3,02 euro ct/kWh), AB „Panevėžio energija" aptarnaujamoje Kėdainių m. centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje 2016 m. IV ketv. šis rodiklis siekė 87,9 proc. (vidutinė svertinė perkamos šilumos kaina 2,08 euro ct/kWh).
• 2016 m. IV ketv. daugiausia NŠG gamino ir pardavė šilumą AB „Kauno energija" valdomoje Kauno m. šilumos tiekimo sistemoje – 9 ir AB „Klaipėdos energija" valdomoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje – 7, UAB „Vilniaus energija" valdomoje Vilniaus m. centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje – 5.

Ankstesnių laikotarpių NŠG gaminamos šilumos apžvalgas galite rasti čia.