Įeiti
Publikuota: 2017.07.28. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių apskaitos atskyrimo aprašo patvirtinimo


Komisija, siekdama suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose reguliuojamuose sektoriuose, parengė ir teikia viešajai konsultacijai Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo projektą.

Šiuo metu reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą reglamentuoja Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika.

Pagrindiniai pakeitimai:
- siūloma suvienodinti sąnaudų grupavimą ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpius su kitais Komisijos reguliuojamais sektoriais;
- aiškiau reglamentuoti reguliuojamų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo procesai, pvz., išdėstyti turto balansinių verčių ir nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimo principai ir kt.;
- aiškiau apibrėžtos ilgalaikio turto nuomos pajamų paskirstymo ir turtinių įnašų apskaitos nuostatos;
- numatytos leistinos sąnaudų ribos reprezentacijai, komandiruotėms, personalo mokymams ir kt.;
- numatytas įpareigojimas rengti ir teikti vidaus sandorių (t. y. sandorių su susijusiais asmenimis) ataskaitas.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2017 m. rugpjūčio 28 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".