Įeiti
Publikuota: 2017-07-28. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo


Komisija, siekdama suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose reguliuojamuose sektoriuose, parengė ir teikia viešajai konsultacijai Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo projektą.

Dabar reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą reglamentuoja Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašas.

Pagrindiniai pakeitimai:
- pakoreguoti bendrų turto grupių nusidėvėjimo normatyvai − jie suvienodinti su taikomais gamtinių dujų, šilumos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sektoriuose;
- į reguliuojamos veiklos turto bazę draudžiamo traukti turto sąrašas papildytas turtu, sukurtu perkrovų pajamomis ir apyvartinių taršos leidimų teigiamo prekybos rezultato lėšomis;
- elektros energetikos įmonėms panaikinta prievolė skirstyti trumpalaikį turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus pagal verslo vienetus;
- papildytas nepaskirstomų sąnaudų, draudžiamų priskirti reguliuojamų kainų paslaugoms (produktams) ir atitinkamiems verslo vienetams, sąrašas;
- papildytas elektros energetikos įmonės, vykdančios elektros energijos perdavimo veiklą, verslo vienetų sąrašas, įtraukiant balansavimo administravimo verslo vienetą. Tai sietina su numatomu Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašu, kuriame planuojama įtvirtinti, kad balansavimo elektros energijos tiekėjai už pirktą ir parduotą balansavimo energiją mokėtų perdavimo sistemos operatoriaus administravimo mokestį, skirtą jo patiriamoms veiklos sąnaudoms, priskiriamoms balansavimo paslaugai, padengti ir apskaičiuojamą kiekvieniems kalendoriniams metams.

Pasikeitimai elektros energetikos sektoriaus įmonėms įsigalios 2018 m. sausio 1 d.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2017 m. rugpjūčio 28 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku [email protected].

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".