Įeiti
Publikuota: 2017.07.27. Atnaujinta:

Šilutėje mažėja šilumos kaina vartotojams


Komisija nustatė UAB „Šilutės šilumos tinklai" bazinę šilumos kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – 4,16 ct/kWh (be PVM), t. y. apie 8,0 proc. mažesnę, palyginus su dabar galiojančia (4,52 ct/kWh be PVM). Tačiau vartotojai už šilumos energiją mokės dar mažiau dėl susidariusios permokos, kurią UAB „Šilutės šilumos tinklai" turės grąžinti ateities laikotarpiais.

UAB „Šilutės šilumos tinklai" šilumos kainos, ct/kWh be PVM

 

Komisija bendrovei šilumos tiekimo veiklai vykdyti reikalingas pastoviąsias sąnaudas sumažino 164,1 tūkst. Eur (nusidėvėjimas, darbo užmokestis, finansinės, administracinės sąnaudos ir kt.) – jos nepripažintos kaip būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti, įvertinus ankstesnių laikotarpių faktines sąnaudas.

Taip pat nustatyta, kad UAB „Šilutės šilumos tinklai" ankstesniais laikotarpiais iš šilumos vartotojų nepagrįstai gavo 677,4 tūkst. Eur papildomų pajamų – šis skirtumas susidarė dėl į šilumos kainą įskaičiuotų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti. Šios lėšos privalo būti sugrąžintos vartotojams, mažinant kainą ateities laikotarpiais. Sprendimą, per kokį laikotarpį susidariusi permoka bus grąžinta vartotojams, turi priimti Šilutės rajono savivaldybės taryba, nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

UAB „Šilutės šilumos tinklai" kuro struktūroje didžiausią dalį sudaro biokuras – 89,9 proc. Bendrovės kuro struktūroje biokuro dalis išaugo 2014 m. Šilutės rajoninėje katilinėje įrengus 10 MW galios biokuro katilą.

Keičiasi ir UAB „Šilutės šilumos tinklai" kašto vandens kaina: suskaičiuota kaina vartotojams daugiabučiuose namuose yra 4,76 Eur/m3, t. y. 5,2 proc. mažesnė, palyginus su galiojančia.

UAB „Šilutės šilumos tinklai" tiekia šilumą Šilutės mieste, Kintų, Rusnės ir Švėkšnos miestelių, Juknaičių ir Traksėdžių kaimų gyventojams bei įstaigoms. Bendrovė aptarnauja 4 804 vartotojus, iš jų 95,8 proc. sudaro gyventojai.

Naujos UAB „Šilutės šilumos tinklai" šilumos kainos įsigalios Šilutės rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.