Įeiti
Publikuota: 2017-07-27. Atnaujinta:

Komisija skatina pažangiųjų technologijų atsiradimą energetikos sektoriuje


Komisija, skatindama pažangiųjų technologijų atėjimą į rinką – efektyvesnė gamyba ir valdymas leistų sumažinti eksploatacines sąnaudas ir ateityje tikėtis ekonominės naudos galutiniam vartotojui, pritarė, kad Nyderlandų bendrovės „BDR Thermea Group BV" gaminamam naujam elektros energijos gamybos eVita moduliui (generatoriui) būtų taikomos išimtinės (lengvatinės) atėjimo į rinką sąlygos.

Europos Komisijos patvirtintame Reglamente numatyta, kad naujoms technologijoms gali būti taikomi kitokie techniniai parametrai nei tradiciniams įrenginiams, pavyzdžiui, elektros dažniai gali neatitikti tinklo parametrų ir t.t., tačiau tai turi būti derinama su konkrečios šalies operatoriais.

Nyderlandų bendrovė „BDR Thermea Group BV" naują elektros energijos gamybos modulį (generatorių) nori pristatyti Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) rinkoje, todėl buvo būtinas visų trijų šalių reguliuotojų pritarimas – Baltijos šalių elektros rinka yra sinchronizuota.

Pažangiųjų technologijų gamintojas, kuriam taikomos lengvatinės atėjimo į rinką sąlygos, privalo reguliavimo institucijai reguliariai teikti informaciją apie savo veiklą. Taip siekiama užtikrinti, kad gamintojui įsitvirtinus rinkoje, pavyzdžiui, pasiekus numatytą pardavimų kvotą, lengvatinės sąlygos nustotų galioti.

Šiuo metu eVita moduliai (generatoriai) parduodami Vokietijoje, Nyderlanduose, Jungtinėje Karalystėje ir Prancūzijoje.