Įeiti
Publikuota: 2017.07.27. Atnaujinta:

Komisija nustatė UAB „Autoidėja“ bazinę šilumos gamybos kainą


Atsižvelgiant į tai, kad nepriklausomas šilumos gamintojas UAB „Autoidėja" gamina ir valstybės subsidijuojamą elektros energiją, dėl ko šiam gamintojui privaloma reguliuojama šilumos gamybos kainodara, Komisija bendrovei nustatė bazinę – 2,51 ct/kWh – šilumos gamybos kainą penkerių metų laikotarpiui, t. y. apie 17 proc. mažesnę, nei prašė bendrovė.

UAB „Autoidėja" bazinė šilumos gamybos kaina, ct/kWh be PVM


UAB „Autoidėja" šilumą tiekia į Elektrėnų ir Vievio miestų centralizuotos šilumos tiekimo sistemas, metinis patiektos šilumos kiekis sudaro 5,95 GWh.

Komisija, nustatydama bazinę kainą, bendrovės apskaičiuotą metinę sąnaudų sumą būtinam šilumos kiekiui pagaminti sumažino nuo 171,96 tūkst. Eur iki 143,26 tūkst. Eur (sumažintos elektros energijos sąnaudos technologinėms reikmėms, sąnaudos personalui, investicijų grąža).

UAB „Autoidėja" šilumą (ir elektros energiją) gamina termofikacinėje elektrinėje degindama Kazokiškių sąvartyne išgaunamas biodujas. Bendrovė nuo 2013 m. Vievio mieste pagal nuomos sutartį su UAB  „Elektrėnų  komunalinis  ūkis" eksploatuoja  0,8 MW   galios kogeneracinę  jėgainę (šilumos įrenginių instaliuota galia yra 0,8 MW, elektrinės – 0,78 MW).