Įeiti
Publikuota: 2017.07.27. Atnaujinta:

Birštone – mažesnė šilumos kaina vartotojams


Komisija nustatė UAB „Birštono šiluma" bazinę šilumos kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – 4,98 ct/kWh (be PVM), t. y. apie 2,4 proc. mažesnę, palyginus su dabar galiojančia (5,10 ct/kWh be PVM). Tačiau vartotojai už šilumos energiją mokės dar mažiau dėl susidariusios permokos, kurią UAB „Birštono šiluma"  turės grąžinti ateities laikotarpiais.

UAB „Birštono šiluma" šilumos kainos, ct/kWh be PVM

 

Komisija bendrovei šilumos tiekimo veiklai vykdyti reikalingas pastoviąsias sąnaudas sumažino 114,4 tūkst. Eur (darbo užmokestis, finansinės, administracinės sąnaudos, investicijų grąža ir kt.) – įvertinus ankstesnių laikotarpių faktines sąnaudas, jos nepripažintos kaip būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti.

Taip pat nustatyta, kad UAB „Birštono šiluma" ankstesniais laikotarpiais iš šilumos vartotojų nepagrįstai gavo 66 tūkst. Eur papildomų pajamų – šis skirtumas susidarė dėl į šilumos kainą įskaičiuotų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti. Šios lėšos privalo būti sugrąžintos vartotojams, mažinant kainą ateities laikotarpiais. Sprendimą, per kokį laikotarpį susidariusi permoka bus grąžinta vartotojams, turi priimti Birštono savivaldybės taryba, nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Keičiasi ir UAB „Birštono šiluma" kašto vandens kaina: daugiabučiuose namuose suskaičiuota 5,81 Eur/m3 be PVM kaina.

UAB „Birštono šiluma" kuro struktūroje didžiausią dalį sudaro biokuras – 83,1 proc., gamtinės dujos – 16,9 proc. Bendrovės kuro struktūroje biokuro dalis išaugo pradėjus eksploatuoti naują 1 MW galios dūmų kondensacinį ekonomaizerį.

Naujos UAB „Birštono šiluma" šilumos kainos įsigalios Birštono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.