Įeiti
Publikuota: 2017.07.20. Atnaujinta:

Mažėja teritorija, kurioje bus reguliuojama UAB „GA Joniškis“ šilumos gamybos kaina


Komisija, atlikusi reguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „GA Joniškis“ įtakos reikšmingumo tyrimą, nustatė, kad bendrovei privaloma šilumos gamybos kainodara turi būti taikoma Pakluonių katilinės centralizuotos šilumos tiekimo sistemos teritorijoje, o ne visoje UAB „Fortum Joniškio energija“ aptarnaujamoje teritorijoje.

Reguliuojama šilumos gamybos kainodara taikoma tuomet, jei pagaminamos šilumos kiekis sudaro daugiau nei trečdalį visos centralizuotos sistemos poreikio.

UAB „GA Joniškis“ nepriklausomą šilumos gamybą vykdo nuo 2014 m. vasario mėn., bendrovei buvo taikoma privaloma reguliuojama šilumos gamybos kainodara visos UAB „Fortum Joniškio energija“ aptarnaujamos teritorijos atžvilgiu, nes UAB „GA Joniškis“ darė reikšmingą įtaką galutinei tiekėjo šilumos energijos kainai Joniškio mieste. 

Primename, kad UAB „GA Joniškis“ veiklą vykdo Joniškyje, bendrovė eksploatuoja biokuro katilinę su dviem 2 MW galios vandens šildymo katilais ir dviem 0,15 MW nominalios galios sauso tipo dūmų ekonomaizeriais, šiluma gaminama deginant biokurą bei grūdų atliekas ir tiekiama į dvi atskiras sistemas –  Joniškio miesto centrinę ir Pakluonių centralizuotą šilumos tiekimo sistemą.