Įeiti
Publikuota: 2017.07.20. Atnaujinta:

UAB „Energijos kodas“ numatytas ilgesnis terminas padidinti nuosavą kapitalą


Komisija iki 2017 m. gruodžio 31 d. pratęsė nepriklausomam elektros energijos tiekėjui UAB „Energijos kodas“ terminą padidinti nuosavą kapitalą – toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad bendrovė 2017 m. balandžio 1 d. pradėjo vykdyti prekybą elektros energija, iš kurios gaunamos pajamos leistų padidinti nuosavo kapitalo dydį.

UAB „Energijos kodas“ taip pat įpareigota pasibaigus 2017 m. III ir IV ketv., per 10 kalendorinių dienų, pateikti Komisijai finansines ataskaitas ir informaciją apie sudarytus gamtinių dujų ir elektros energijos pirkimo–pardavimo sandorius, taip pat, pasibaigus nustatytam terminui, informuoti Komisiją apie įpareigojimo įvykdymą.

Primename, kad Komisija 2014 m. birželio 30 d., atlikusi elektros energetikos sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą, konstatavo, jog UAB „Energijos kodas“ nuosavas kapitalas neatitinka Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, t. y. jis turi būti ne mažesnis nei pusę įstatinio kapitalo, ir įpareigojo bendrovę jį padidinti.

UAB „Energijos kodas“ iki 2017 m. gruodžio 31 d. neįvykdžius Komisijos įpareigojimo padidinti nuosavą kapitalą, gali būti sustabdytas bendrovei išduotas leidimas vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą.