Įeiti
Publikuota: 2017.07.10. Atnaujinta:

UAB „Matuizų plytinė“ ir UAB „Birštono šiluma“ – įspėjimas dėl nepateiktos privalomos informacijos


​Komisija konstatavo, kad UAB „Matuizų plytinė“ ir UAB „Birštono šiluma“ nustatytais terminais nepateikė 2016 m. ataskaitų rinkinio su nepriklausomo audito išvada bei įmonės vadovo raštišku patvirtinimu – įmonės įpareigotos tai padaryti per 10 darbo dienų.

Komisija keletą kartų priminė įmonėms apie jų pareigą teikti informaciją, tačiau į Komisijos raginimus nebuvo reaguojama. Jeigu įmonės nevykdys Komisijos įpareigojimo ir nepateiks privalomos informacijos, Komisija, kaip numato Energetikos įstatymas, už tokio pobūdžio pažeidimą gali skirti baudą nuo 289 Eur iki 0,5 proc. įmonių metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.

Primename, kad reguliuojami ūkio subjektai kiekvienais metais privalo pateikti Komisijai ataskaitų rinkinius su nepriklausomo audito išvada bei įmonės vadovo raštišku patvirtinimu, ši informacija yra būtina, Komisijai užtikrinant reguliuojamos veiklos priežiūrą ir pagrįstą paslaugų kainodarą.