Įeiti
Publikuota: 2017.07.10. Atnaujinta:

Keičiasi energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Komisijoje tvarka


​Siekiant maksimaliai įsitikinti elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių investicijų į išmaniąsias matavimo priemones pagrįstumu, Komisija pakoregavo Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarką.

Esminiai pakeitimai:
• Gamtinių dujų ir elektros energetikos įmonės, teikdamos derinti investicijas į išmaniąsias matavimo priemones, turės pateikti finansinę ir kaštų naudos analizę bei įtakos reguliuojamoms kainoms vertinimą. Šis reikalavimas bus taikomas ir tarpvalstybiniu mastu vykdomiems bendro intereso projektams (angl. PCI).
• Investicijos į išmaniąsias matavimo priemones ir PCI projektus Komisijoje bus suderintos tik tuo atveju, jei šių projektų kaštų–naudos analizė bus teigiama.
• Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir elektros energetikos įmonės, atlikdamos kaštų ir naudos analizę, turės remtis patikrintais ir patikimais duomenimis. Komisija, nustačiusi, kad kaštų ir naudos analizė neatitinka šio reikalavimo, galės pareikalauti įmonės patikslinti duomenis.