Įeiti
Publikuota: 2017.11.30. Atnaujinta:

Skuodo vartotojams mažėja šilumos kaina


Komisija nustatė UAB ,,Skuodo šiluma" bazinę šilumos kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – 6,13 ct/kWh (be PVM), t. y. apie 24 proc. mažesnę, palyginus su dabar galiojančia (8,02 ct/kWh be PVM). Tačiau vartotojai už šilumos energiją mokės dar mažiau dėl bendrovės gautų papildomų pajamų, kurios turės būti grąžintos, mažinant šilumos kainą ateities laikotarpiais.

UAB ,,Skuodo šiluma" šilumos kainos, ct/kWh be PVM

 

Komisija bendrovei šilumos tiekimo veiklai vykdyti reikalingas pastoviąsias sąnaudas sumažino 34,9 tūkst. Eur (nusidėvėjimas, investicijų grąža, darbo užmokestis, finansinės sąnaudos ir kt.) – jos nepripažintos kaip būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti, įvertinus ankstesnių laikotarpių faktines sąnaudas.

Taip pat nustatyta, kad UAB ,,Skuodo šiluma" ankstesniais laikotarpiais iš šilumos vartotojų gavo 23,3 tūkst. Eur papildomų pajamų – šis skirtumas susidarė dėl į šilumos kainą įskaičiuotų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti. Sprendimą, per kokį laikotarpį susidariusi permoka bus grąžinta vartotojams, turi priimti Skuodo rajono savivaldybės taryba, nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

UAB ,,Skuodo šiluma" kuro struktūroje biokuras sudaro 100 proc. Bendrovės kuro struktūroje biokuro dalis išaugo 2014 m. pabaigoje Šatrijos katilinėje pradėjus eksploatuoti naują 5,0 MW galios biokuro katilą su kondensaciniu ekonomaizeriu.

Keičiasi ir UAB „Skuodo šiluma" kašto vandens kaina: suskaičiuota kaina vartotojams daugiabučiuose namuose yra 8,88 Eur/m3.

UAB ,,Skuodo šiluma"  šiluma ir karštu vandeniu aprūpina Skuodo miesto ir rajono vartotojus, iš viso – 1 796 vartotojų (97 proc. gyventojai).  

Naujos UAB ,,Skuodo šiluma" šilumos kainos įsigalios Skuodo rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.