Įeiti
Publikuota: 2017.11.30. Atnaujinta:

Nustatytos elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinės ribos 2018 metams


Komisija didelę įtaką rezervinės galios rinkoje turinčiam asmeniui – AB „Lietuvos energijos gamyba" 2018 metams nustatė rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutines ribas (be PVM):
• antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo (ne didesnės negu 400 MW) –
1,69 EUR/MW/val. (dabar galioja – 1,67 Eur/MW/val.);
• tretinio aktyviosios galios rezervo, skirto įtampų valdymui 330kV tinkle ir antrinio galios rezervo atkūrimui (ne didesnės negu 260 MW) –
17,84 EUR/MW/val. (dabar galioja 10,04 Eur/MW/val.);
• reaktyviosios galios ir įtampos valdymo paslaugos – 989 EUR/val. (dabar galioja – 1129 EUR/val.);
• avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo paslaugos –
249 tūkst. EUR/ metams (dabar galioja – 334 tūkst. Eur / metams).

Elektros energijos perdavimo sistemos operatorius iš didelę įtaką rezervinės galios rinkoje turinčio asmens neužsako pirminio aktyviosios galios rezervo paslaugos ir tretinio aktyviosios galios rezervo, skirto antrinio galios rezervo atkūrimui, todėl kainų viršutinės ribos šioms paslaugoms nėra nustatomos.

Rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų pokyčius iš esmės lėmė išaugusios išlaidos gamtinių dujų vartojimo pajėgumams – anksčiau tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugai dėl naudojamos skirtingo kuro rūšies buvo priskirti mažesni gamtinių dujų vartojimo pajėgumai, taip pat kaštų augimą lemia tretinio galios rezervo paslaugos teikimui priskirtų naujų gamintojų gamybos įrenginių kaštai.