Įeiti
Publikuota: 2017.11.30. Atnaujinta:

Nustatyta, kiek elektros energiją gaminantys vartotojai mokės už pasinaudojimą AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklais


Nuo 2018 m. sausio 1 d. keičiasi paslaugų kaina, kurią elektros energiją gaminantys vartotojai mokės už pasinaudojimą AB „Energijos skirstymo operatorius" elektros tinklais:
• gaminantiems vartotojams, kurių elektros įrenginiai prijungti prie vidutinės įtampos, bus taikoma  1,557 ct/kWh be PVM kaina (galiojanti 2017 m. – 1,469 ct/kWh be PVM);
• gaminantiems vartotojams, kurių elektros įrenginiai prijungti prie žemosios įtampos, bus taikoma  3,222 ct/kWh be PVM kaina (galiojanti 2017 m. – 3,118 ct/kWh be PVM).

Pasinaudojimo tinklais kaina prie vidutinės įtampos prisijungusiems gaminantiems vartotojams didėja 6 proc., o prisijungusiems prie žemosios įtampos – 3,3 proc. Iš esmės tai lėmė išaugę perdavimo paslaugos (įskaitant sistemines) kaštai, kuriuos operatorius patiria transportuodamas gaminančių vartotojų  elektros energiją.

Primename, kad kaina, kurią elektros energiją gaminantys vartotojai, priklausomai nuo reikalingos įtampos, moka už pasinaudojimą elektros energijos skirstymo tinklais, yra nustatoma nuo 2015 m. spalio mėn. Komisija, tvirtindama šią kainą, įvertina visas pagrįstas skirstomųjų tinklų operatoriaus patiriamas sąnaudas.