Įeiti
Publikuota: 2017.11.30. Atnaujinta:

Nustatyta AB „Achema“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinė riba naujam reguliavimo periodui ir gamtinių dujų skirstymo kaina


Komisija, įvertinusi AB „Achema“ praėjusiam reguliavimo laikotarpiui nustatytas ir faktines sąnaudas bei leistiną investicijų grąžą, bendrovei naujam 5 metų reguliavimo periodui – 2018–2020 metų laikotarpiui – nustatė 0,88 Eur/MWh be PVM gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos viršutinę ribą (nustatyta 2013–2017 m. 1,07 Eur/MWh be PVM).

Naujam reguliavimo periodui AB „Achema“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinė riba beveik 18 proc. mažėja dėl Komisijos nustatytos bendrovei mažesnės investicijų grąžos.  

Komisijos nustatyta 0,88 Eur/MWh be PVM  kainos viršutinė riba AB „Achema“ bus taikoma 2018 metais – pirmaisiais reguliavimo periodo metais. Vėliau ji gali būti koreguojama, pasikeitus infliacijos lygiui, gamtinių dujų kainoms, mokesčiams, gamtinių dujų kiekiui, gamtinių dujų įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, gamtinių dujų įmonei atlikus su Komisija suderintas investicijas ir kt.

Atsižvelgdama į tai, kad gamtines dujas skirsto sau ir tik vienam vartotojui, AB „Achema“ gamtinių dujų skirstymo kainos nediferencijuoja, todėl nuo 2018 m. sausio 1 d. bendrovė taikys Komisijos patvirtintą gamtinių dujų skirstymo kainą, lygią gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinei ribai – 0,88 Eur/MWh (be PVM).