Įeiti

Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams 2018 m. I pusm. tarifai nesikeis


Komisija, įvertinusi elektros energijos gamybos iš skirtingų atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą, 2018 m. I pusmečiui paliko galioti šiuo metu taikomus tarifus elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams.

Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams tarifai nesikeičia nuo 2016 m. vidurio.