Įeiti
Publikuota: 2017.11.30. Atnaujinta:

Daliai buitinių vartotojų nuo kitų metų mažėja gamtinių dujų kaina


Komisija patvirtino UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, galiosiančius nuo 2018 m. sausio 1 d.

I pogrupio vartotojams, kurie gamtines dujas naudoja maistui ruošti, kintamoji tarifo dalis, t. y. už kub. m, mažėja daugiau nei 8 proc., o pastovioji tarifo dalis – nesikeičia. II ir III pogrupio vartotojams gamtinių dujų kintamoji ir pastovioji kainos dalis išlieka tokia pati, kaip ir 2017 m. II pusm.

I pogrupio vartotojams sumažinti už suvartojamus gamtinių dujų kub. m mokamą kainą leido Komisijos nustatytos mažesnės gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainos, kurios iš esmės mažėja dėl perdavimo ir skirstymo operatorių ankstesniais laikotarpiais gautos didesnės nei Komisijos leistina investicijų grąžos – dabar ši suma grąžinama vartotojams.

Vartotojų pogrupisSuvartojamas gamtinių dujų
kiekis per kalendorinius metus 
Pastovioji tarifo dalis, Eur/mėn. (su PVM) ​ ​Kintamoji tarifo dalis, Eur/m3 (su PVM) ​ ​
2018 m. I pusm. 2017 m. II pusm.Pokytis, proc.2018 m. I pusm. 2017 m. II pusm. Pokytis proc.
I pogrupis (Q ≤ 500 m³)0,560,56-0,590,64-8,63
II pogrupis 500 m³ < Q ≤
20 000 m³
3,993,99-0,390,39-
III pogrupis Q > 20 000 m³3,993,99-0,380,38-

Buitiniai vartotojai, atsiskaitydami už gamtines dujas, kas mėnesį moka pastoviąją tarifo dalį, kuri nepriklauso nuo suvartojamo gamtinių dujų kiekio, bei kintamąją tarifo dalį – mokama priklausomai nuo to, kiek dujų suvartojama.

Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams perskaičiuojami du kartus per metus.