Įeiti
Publikuota: 2017.11.24. Atnaujinta:

Siūloma keisti Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimus


Komisija, skatindama elektros energijos skirstymo operatorius efektyvinti elektros sistemos valdymą ir užtikrinti patikimas bei kokybiškas elektros energijos persiuntimo paslaugas vartotojams, parengė ir teikia viešajai konsultacijai Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų pakeitimo projektą.

Esminiai pakeitimai:
• numatyta, kad daugiau kaip 2 kartus per metus toje pačioje tinklo pastotėje pasikartojantys elektros energijos tiekimo nutraukimai negalės būti priskiriami force majeure (nenugalima jėga) priežastims, taip siekiama operatorių identifikuoti ir stiprinti labiausiai pažeidžiamas tinklo vietas;
• papildomai bus nustatomas minimalus vidutinis elektros energijos skirstymo trumpų nutraukimų dažnumo rodiklis (MAIFI) – jis bus nustatomas nuo 2018 metų, atsižvelgus į praėjusio reguliavimo periodo faktinių persiuntimo patikimumo rodiklių vidurkį. Jei šis rodiklis bus blogesnis nei Komisijos nustatytas minimalus, operatoriui gali būti sumažinta leistina investicijų grąža;
• bus nustatytas laiku neatstatyto elektros energijos tiekimo nutraukimo vartotojams rodiklis – pereinamuoju laikotarpiu (nuo 2018 m. iki 2020 m.) operatorius turės gerinti šį rodiklį, kad pasiektų 100 proc., t. y., kad  elektros energijos tiekimo nutraukimas būtų atstatomas per teisės aktuose nustatytus terminus;
• įtvirtintas kompensavimo mechanizmas dėl vartotojams laiku neatstatyto elektros energijos tiekimo nutraukimo – kompensacijų dydžiai, jų apskaičiavimo tvarka bus nustatomi kiekvienam reguliavimo periodui pagal AB „Energijos skirstymo operatorius" pateiktus faktinius duomenis apie  praėjusių metų faktinį buitinių vartotojų elektros energijos suvartojimą bei atsižvelgiant į praėjusio reguliavimo periodo buitinių vartotojų elektros energijos suvartojimo kitimo tendencijas;
• numatyta, kad visas privalomas ataskaitas, susijusias su energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų vykdymu, tiek perdavimo sistemos operatorius, tiek skirstymo sistemų operatoriai turės teikti per Komisijos Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą (DSAIS).

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2017 m. gruodžio 13 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".