Įeiti
Publikuota: 2017.11.24. Atnaujinta:

Keičiasi Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika


Komisija, atsižvelgdama į Gamtinių dujų įstatymo bei Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimus ir siekdama užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą, pritarė Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimams.

Esminiai pakeitimai:

• į gamtinių dujų produkto kainą bus įskaičiuojamos gamtinių dujų įmonės sąnaudos, susijusios su suskystintų gamtinių dujų (SGD) pakartotiniu dujinimu, taip pat transportavimo sąnaudos, patiriamos pristatant SGD iki mažos apimties įrenginio (stotelės);

• atsisakyta garantinio gamtinių dujų tiekimo tvarkos reglamentavimo, kadangi tai reglamentuos Gamtinių dujų įstatymas;

• paskirtajam  tiekėjui (UAB „Litgas") nebus taikomas reikalavimas atskirai teikti Komisijai ataskaitas apie gamtinių dujų tiekimo veiklą, nes šiuos duomenis ir informaciją ūkio subjektas pateikia su kitomis ataskaitomis – taip siekiama mažinti administracinę naštą.