Įeiti
Publikuota: 2017.11.24. Atnaujinta:

UAB „Balterma ir ko“ šilumos kainos nustatytos vienašališkai


Vilniaus miesto savivaldybės tarybai per 30 dienų nenustačius UAB „Balterma ir ko" šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams, Komisija kainas nustatė vienašališkai – sprendimas įsigalios 2017 m. gruodžio 1 d.

Komisija UAB „Balterma ir ko" bazines kainas naujam reguliavimo periodui nustatė 2017 m. rugsėjo 4 d. posėdyje. Šilumos ūkio įstatymas savivaldybės tarybas įpareigoja konkrečias šilumos kainos dedamąsias, kurios bus taikomos vartotojams, nustatyti per 30 kalendorinių dienų terminą. To nepadarius, Komisija kainas gali nustatyti vienašališkai.

Primename, kad vienašališkai nustatytos laikinos šilumos kainos dedamosios galioja ne ilgiau nei dvylika mėnesių arba tol, kol jas nustato savivaldybės taryba.

UAB „Balterma ir ko" šiluma ir karštu vandeniu aprūpina Vilniaus S. Neries daugiabučių namų gyventojus – iš viso 2 438 vartotojus.

Šiais metais tai jau 9 šilumos tiekimo įmonė, kuriai Komisija kainas nustatė vienašališkai, pernai buvo priimti 8 sprendimai dėl vienašališko kainų nustatymo.