Įeiti
Publikuota: 2017.11.21. Atnaujinta: 2017.11.22

Patvirtintos AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos 2018 metams


Komisija, patikrinusi, ar AB „Amber Grid" pateiktos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos neviršija sąnaudų apimties, nustatytos skaičiuojant perdavimo kainos viršutines ribas 2018 m., ir nediskriminuoja atskirų vartotojų grupių, patvirtino perdavimo paslaugų kainas, kurios galios nuo 2018 m. sausio 1 d.

Klaipėdos dujų apskaitos stotyje (DAS), t. y. Suskystintų gamtinių dujų terminalo (SGDT) įleidimo taške, 2018 m. nustatytas 32,91 Eur/(MWh/parą/metus) mokestis už pajėgumus (Klaipėdos DAS kainai 2016 m. ir 2017 m. (pereinamuoju laikotarpiu) buvo taikoma nuolaida: 2016 m. 1/3 nustatytos įleidimo taško kainos, 2017 m. 2/3 nustatytos įleidimo taško kainos, o 2018 m. Klaipėdos DAS taikoma visa įleidimo taško kaina).

Vidiniame išleidimo taške gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos keičiasi dėl 2014–2016 m. AB „Amber Grid" gautos didesnės nei Komisijos nustatyta investicijų grąžos ir 2017 m. papildomai gautų pajamų už trumpalaikes gamtinių dujų perdavimo paslaugas.

 Ilgalaikių gamtinių dujų pajėgumų perdavimo paslaugų kainos (Eur be PVM)

 2018 m.2017 m. Pokytis, proc.
Įleidimo taškuose:
Klaipėdos DAS, Eur/MWh/parą/metus32,91 20,0364,3 proc.
Kiemėnų DAS, Eur/MWh/parą/metus32,9131,74 3,69 proc.
Kotlovkos DAS, Eur/MWh/parą/metus32,9131,743,69 proc.
Išleidimo taškuose:
Kiemėnų DAS, Eur/MWh/parą/metus40,6836,0212,94 proc.
Šakių DAS:
Už pajėgumus, Eur/MWh/parą/metus42,7537,4414,18 proc.
Už perduotą dujų kiekį, Eur/MWh0,090,0812,5 proc.
Vidiniame išleidimo taške:
Sistemos naudotojams, transportuojantiems iki 10,4 TWh dujų per metus
Už užsakomus pajėgumus, Eur/MWh/parą/metus100,60212,01-52,55 proc.
Už vartojimo pajėgumus Eur/MWh/parą/metus63,1763,17-
Už perduotą dujų kiekį, Eur/ MWh0,591,09-45,87 proc.
Sistemos naudotojams, transportuojantiems virš 10,4 TWh dujų per metus
Už užsakomus pajėgumus, Eur/MWh/parą/metus42,2667,81-37,68 proc.
Už vartojimo pajėgumus Eur/MWh/parą/metus63,1763,17-
Už perduotą dujų kiekį, Eur/ MWh0,170,21-19,05 proc.


AB „Amber Grid" pajamų lygis vidiniame išleidimo taške paskirstomas, remiantis AB „Amber Grid“ metodika: 2018 m. I gr. sistemos naudotojams, transportuojantiems iki 10,4 TWh dujų per metus, priskiriamas pajamų lygis mažėja 42,25 proc. (2017 m. buvo 28.372,677 tūkst. Eur), II gr. sistemos naudotojams, kurie transportuoja daugiau nei 10,4 TWh dujų per metus, pajamų lygis mažėja 19,50 proc. (2017 m. buvo 8.334,916 tūkst. Eur). (Informacija atnaujinta 2017-11-22).

Sistemos naudotojai gali užsakyti ne tik ilgalaikius pajėgumus (metams), bet ir trumpalaikius – ketvirčiui, mėnesiui ar netgi parai. Trumpalaikių perdavimo paslaugų kainos už pajėgumus, jei taikomi sezoniškumo koeficientai, nustatomos atsižvelgiant į perdavimo sistemos buvusio apkrovimo (panaudojimo) sezoniškumą per metus vidutinės trukmės laikotarpiu, jos yra proporcingos ilgalaikiams pajėgumas. (Informacija atnaujinta 2017-11-22).

Primename, kad pagal įleidimo–išleidimo taškų kainodaros modelį perdavimo paslaugų kainos nustatomos atskirai kiekviename įleidimo ir išleidimo taške: įleidimo taškuose sistemos naudotojai moka tik už užsakytus pajėgumus, išleidimo taškuose – už užsakytus bei vartojimo  (vidiniame išleidimo taške) pajėgumus, taip pat transportuotų gamtinių dujų kiekį. (Informacija atnaujinta 2017-11-22).