Įeiti
Publikuota: 2017.11.16. Atnaujinta:

Trys šilumos įmonės neužtikrino, kad biokuras būtų perkamas mažiausia kaina


Komisija nustatė, kad du šilumos tiekėjai – UAB „Ignalinos šilumos tinklai" ir UAB „Mažeikių šilumos tinklai", taip pat reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas UAB „Matuizų plytinė" 2016 m. šilumai gaminti reikalingą biokurą be pateisinamų priežasčių įsigijo ne energijos išteklių biržoje dėl ko, galimai vartotojams šiluma nebuvo tiekiama mažiausiomis sąnaudomis.

Nuo 2016 m. šilumos tiekėjai ir nepriklausomi reguliuojami šilumos gamintojai privalo biržoje įsigyti 100 proc. šilumai gaminti reikalingo biokuro kiekio (2015 m. šis kiekis turėjo būti ne mažesnis nei 50 proc., 2014 m. – ne mažesnis nei 10 proc.). Šis reikalavimas netaikomas, jei biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo atitinkamos kuro rūšies kiekio ar jo dalies arba kitais būdais įsigyti energijos išteklius buvo ekonomiškai naudingiau, t. y. kitais būdais perkamas biokuras buvo bent 5 proc. pigesnis nei biokuro biržoje.

Komisija iš viso tikrino 45 centralizuoto šilumos tiekimo įmones (įskaitant įmonių filialus) ir 13 reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų. Nors 23 šilumos tiekėjai biržoje neįsigijo 100 proc. šilumai gaminti reikalingo biokuro kiekio, tik du iš jų neturėjo pateisinamų priežasčių, taip pat ir vienas iš 7 reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų.

Komisijai nustačius, kad šilumos tiekėjai ir nepriklausomi reguliuojami šilumos gamintojai permokėjo už biokurą, įsigydami jį ne ekonomiškai naudingiausiu būdu, atitinkamai bus sumažintos šilumos gamybos sąnaudos.

Už tokius pažeidimus gali būti taikomos sankcijos, kaip numatyta Energetikos įstatyme, kurios gali siekti iki 1 proc. įmonių reguliuojamosios veiklos pajamų. Komisija sprendimą dėl sankcijų taikymo kiekvienai įmonei individualiai turi priimti ne vėliau kaip per 6 mėnesius.