Įeiti
Publikuota: 2017.11.16. Atnaujinta:

UAB „Širvintų šiluma“ nustatyta mažesnė bazinė šilumos kaina


Komisija nustatė UAB „Širvintų šiluma" bazinę šilumos kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – 4,27 ct/kWh (be PVM). Tačiau vartotojai už šilumą mokės dar mažiau, nes bendrovė ankstesniu laikotarpiu gavo papildomų pajamų dėl kuro kainų skirtumo – jos turi būti sugrąžintos vartotojams, mažinant šilumos kainą ateities laikotarpiais.

UAB „Širvintų šiluma" šilumos kainos, ct/kWh be PVM
Sirvintos-2017-11-14.jpg

Komisija UAB „Širvintų šiluma" šilumos tiekimo veiklai vykdyti suskaičiavo 17,5 proc. – 229,6 tūkst. Eur – mažiau sąnaudų nei prašė bendrovė: įvertinus ankstesnių laikotarpių faktines sąnaudas, jos nepripažintos kaip būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti (sumažintas darbo užmokesčio fondas, remonto ir aptarnavimo sąnaudos).

UAB „Širvintų šiluma" nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo gavo 10 tūkst. Eur papildomų pajamų. Šias pajamas turi paskirstyti Širvintų rajono savivaldybės taryba, nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

UAB „Širvintų šiluma" kuro struktūroje didžiąją dalį sudaro biokuras 99,3 proc. (skiedros), likęs kiekis – gamtinės dujos. Bendrovė šiluma ir karštu vandeniu aprūpina Širvintų miesto, Čiobiškio kaimo, Gelvonų miestelio ir Širvintų kaimo vartotojus.

Bendrovė į šilumos ūkį 2013–2016 m. investavo  818,8 tūkst. Eur. Svarbiausi darbai: Gelvonų miestelio katilinėje pastatytas biokuru kūrenamas katilas,  taip pat remontuojamos miestelio šiluminės trasos, Čiobiškyje atliktas katilinės remontas. 

Keičiasi ir UAB „Širvintų šiluma" karšto vandens kaina: Komisijos suskaičiuota projekcinė  kaina vartotojams daugiabučiuose namuose – 5,56 Eur/m3 (be PVM) kaina.

Naujos UAB „Širvintų šiluma" šilumos kainos įsigalios Širvintų rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.