Įeiti
Publikuota: 2017.11.16. Atnaujinta:

Šilumos ūkiui Panevėžio mieste ir rajone atnaujinti tikimasi gauti ES paramos lėšų


Komisija suderino AB „Panevėžio energija“ investicijų projektus, kuriuos planuojama įgyvendinti pasinaudojant paramos lėšomis – bendra investicijų suma yra apie 17,8 mln. Eur, visoms investicijoms įgyvendinti iki pusės reikalingų lėšų tikimas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos, išskyrus kondensacinio ekonomaizerio įrengimui Panevėžio miesto katilinėje – šiai investicijai numatyta 30 proc. parama iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo.

Bendrovė kondensacinį ekonomazerį Panevėžio miesto katilinėje įrengė šiais metais: 12 MW galios biokuro katilui įrengtas 3 MW kondensacinis ekonomaizeris. Planuojama, kad jis pagamins apie 13,6 tūkst. MWh per metus, tai leis sumažinti iškastinio kuro naudojimą šilumos gamyboje.

AB „Panevėžio energija“ iki 2019 m. pabaigos taip pat numačiusi rekonstruoti Pasvalio rajoninę katilinę – bus įrengtas šiaudais kūrenamas 4 MW galios vandens šildymo katilas ir 1 MW galios kondensacinis ekonomaizeris, Panevėžio katilinėje RK-1 ir Panevėžio elektrinėje katilinėje numatyta įrengti du 8 MW galios biokuru kūrenamus vandens šildymo katilus su 1,8 MW kondensaciniais ekonomaizeriais, Pasvalio r. (Nerteikių gyv.) katilinėje numatyta pakeisti nauju šiuo metu eksploatuojamą biokuro katilą (1 MW galios).

Bendrovė planuoja Panevėžio m. pakeisti 8922 m, Rokiškio m. – 3902 m, Kupiškio r. – 3213 m, Kėdainių m. – 2092 m, Zarasų r. – 1467 m, Pasvalio r. – 2261 m ilgio susidėvėjusias šilumos tiekimo trasas. Tai leis bendrus šilumos nuostolius sumažinti vidutiniškai 5952 MWh per metus, atitinkamai sumažės ir šilumos tiekimo veiklos sąnaudos – apie 192 tūkst. Eur. Rokiškyje, Zarasuose ir Kupiškyje numatyta naujų šilumos tiekimo tinklų statyba – iš viso bus paklota  apie 965 m. Planuojamas naujų vartotojų metinis šilumos suvartojimas 960 MWh.

AB „Panevėžio energija“ 2015–2017 m. laikotarpiu Panevėžio, Kupiškio ir Rokiškio centralizuotos šilumos tiekimo zonoje nutiesė 1110 m ilgio šilumos tiekimo trasas ir prijungė 12 naujų šilumos vartotojų. Planuojama, kad jie per metus suvartos apie 717 MWh šilumos.