Įeiti
Publikuota: 2017.11.16. Atnaujinta:

Šiauliuose su ES parama bus rekonstruojamos šilumos tiekimo trasos


Komisija, siekdama užtikrinti patikimą ir kokybišką vartotojų aprūpinimą šilumos energija,  suderino AB „Šiaulių energija“ 2017–2020 m. numatytus kvartalinius šilumos tiekimo trasų projektavimo ir rekonstrukcijos darbus, kurių bendra vertė – beveik 13,7 mln. Eur  Bendrovė iki pusės reikalingos sumos planuoja finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis.

Bendrovė per 4 metus atskiruose Šiaulių kvartaluose planuoja rekonstruoti arba pakeisti naujomis, paklojant bekanaliu būdu, skirtingo diametro šilumos tiekimo trasas – iš viso daugiau nei 28 km.

Daugelis rekonstruojamų šilumos tiekimo trasų yra susidėvėję, prastos šiluminės izoliacijos, per didelio diametro ir neatitinka šiandienos poreikių, jos bus pakeistos į mažesnio diametro trasas, kurios užtikrins racionalų sąnaudų naudojimą šilumos tiekimo veiklai, neeksploatuojamos trasos bus uždarytos.

Preliminariais skaičiavimais, kvartalinė šilumos tiekimo trasų rekonstrukcija leis AB „Šiaulių energija“ vidutiniškai 6545 MWh per metus sumažinti šilumos tiekimo trasose patiriamus nuostolius ir atitinkamai – šilumos tiekimo veiklos sąnaudas (iki 128,4 tūkst. Eur per metus).