Įeiti
Publikuota: 2017.11.16. Atnaujinta:

Pasinaudojant ES parama Kaune bus atnaujinamas šilumos ūkis


Komisija suderino AB „Kauno energija“ 2017–2020 m. numatytas investicijas – bendrovė su  Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama planuoja statyti naujus ir rekonstruoti susidėvėjusius šilumos tiekimo tinklus Kauno mieste, taip pat pastatyti naują biokuru kūrenamą katilinę. Bendra darbų vertė sudaro 25,3 mln. Eur, pusę reikalingos sumos sudarys ES paramos lėšos.

AB „Kauno energija“ Noreikiškių katilinėje planuoja pastatyti naują 1 MW galios biokuro katilą vietoj šiuo metu čia naudojamo gamtinėmis dujomis kūrenamo 4,93 MW dujinio katilo – jis gamina šilumą vasarą ir esant poreikiui žiemą. Bendrovė šį katilą pakeistų nauju, mažesnio našumo biokuro vandens šildymo katilu (kūrenamas skiedromis). Planuojama, kad šis katilas per metus pagamins 5220 MWh šilumos.

2017–2020 m. Kaune bus rekonstruojami ir susidėvėję, šiandieninio poreikio neatitinkantys šilumos tiekimo tinklai – iš viso bus rekonstruota apie 14,8 km ilgio šilumos tiekimo trasos, pakeičiant jas naujais, bekanaliu būdu paklojamais vamzdynais. Preliminariais skaičiavimais, tai leis AB „Kauno energija“ sumažinti trasose patiriamus šilumos nuostolius – apie 15 GWh per metus, dėl ko apie 0,3 mln. Eur per metus sumažės šilumos tiekimo veiklos sąnaudos.