Įeiti
Publikuota: 2017.11.16. Atnaujinta:

Marijampolėje keisis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina


Komisija, įvertinusi UAB „Sūduvos vandenys" 2015 m. faktines sąnaudas bei planuojamas investicijas į vandentvarkos ūkio gerinimą ir plėtrą, suskaičiavo apie 117 tūkst. Eur daugiau būtinųjų sąnaudų veiklai vykdyti ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 1,76 Eur/m3 (be PVM) bazinę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą. Šiuo metu vartotojams taikoma kaina galioja nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d.  

UAB „Sūduvos vandenys" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

Suduvos_vandenys_2017_11_16.jpg

Komisija taip pat nustatė UAB „Sūduvos vandenys" paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams – 0,14 Eur/m3. 2015 m. surinktas paviršinių nuotekų kiekis – 279,5 tūkst. m3.

Komisijos suderintos kainos įsigalios jas patvirtinus Marijampolės savivaldybės tarybai – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų.  

UAB „Sūduvos vandenys" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,51 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4 proc. vidutinių šeimos pajamų.

Centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi apie 87 proc. bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje įsikūrusių vartotojų. Apie 96 proc. vartotojams patiekiamo geriamojo vandens atitinka visus Higienos normų reikalavimus, visos nuotekos išvalomos iki nustatytų rodiklių.

2012–2015 m. UAB „Sūduvos vandenys" į vandentvarkos ūkio gerinimą ir plėtrą investavo apie 11,77 mln. Eur, iš jų ES paramos lėšos sudarė 9,42 mln. Eur. Daugiausia lėšų buvo skirta Marijampolės dumblo apdorojimo įrenginių statybai (bendra projekto vertė 7521,74 tūkst. Eur, ES paramos lėšos – 6047,41 tūkst. Eur). Darbai baigti 2013 m.: sumažėjo dumblo tūris, sudarytos sąlygos išgauti biodujas ir jas panaudoti tolimesniame dumblo utilizavimo procese, sumažinti grunto ir požeminio vandens taršą. Bendrovė vykdė vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą: Sasnavoje ir Liudvinave nutiesta 4,33 km vandentiekio ir 6,98 km nuotekų tinklų, prie centralizuoto vandens tiekimo prisijungė 242 nauji vartotojai, prie nuotekų tinklų – 492 vartotojai, Sasnavos, Igliaukos, Liudvinavo gyvenvietėse taip pat pastatytos 3 biologinio nuotekų valymo valyklos su azoto ir fosforo šalinimu, nuotekų perpumpavimo siurblinė ir 0,46 km nuotekų tinklų.

Marijampolės savivaldybėje (Šunskuose) bendrovė pastatė ir 2015 m. pradėjo eksploatuoti naują vandens gręžinį, nuotekų valyklą,  4 nuotekų siurblines, čia taip pat nutiesta 1,8 km vandentiekio tinklų ir 6,3 km nuotekų tinklų, sudaryta galimybė prie vandentiekio tinklų prisijungti 26 vartotojams (10 jau prisijungė), prie nuotekų tinklų – 335 vartotojams  (117 jau prisijungė).

2016–2018 m. UAB  „Sūduvos vandenys" planuoja įgyvendinti investicijų ir plėtros projektų už 7,4 mln. Eur, iki 50 proc. reikalingų lėšų planuojama gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Bendrovė Marijampolėje numačiusi pakloti 1,31 km naujų paviršinių nuotekų tinklų, rekonstruoti paviršinių nuotekų kolektorių ir pastatyti paviršinių nuotekų valymo įrenginius – bendra šio projekto vertė yra apie 2,16  mln. Eur, iš jų beveik 1, 55 mln. Eur sudaro ES fondų lėšos. Taip pat numatyta Buktos, Igliaukos, Liudvinavo, Sasnavos, Patašinės gyvenvietėse pakloti 6,24 km vandentiekio tinklų ir prijungti 186 būstus bei nuotekų tinklų plėtra – pakloti 14,7 km tinklų, pastatyti 19 nuotekų siurblinių ir prijungti 239 būstus.

2015 m. UAB „Sūduvos vandenys" realizavo 2063,3 tūkst. m3 vandens. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą, 2015 m. turėjo 158,82 tūkst. Eur pelno, 2016 m. – 261,34 tūkst. Eur.