Įeiti
Publikuota: 2017.11.16. Atnaujinta:

Komisija nustatė visuomeninės elektros energijos kainos viršutines ribas buitiniams vartotojams


Nuo 2018 m. sausio 1 d. buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų, bus taikoma 6,511 ct/kWh be PVM (dabar galiojanti 7,102 ct/kWh be PVM)  visuomeninės elektros energijos kainos viršutinė riba,  perkantiems elektros energiją iš žemos įtampos tinklų – 8,772 ct/kWh be PVM (dabar galiojanti9,088 ct/kWh be PVM).

Visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos mažėjimą – 8,3 proc. perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų ir beveik 3,5 proc. – iš žemos įtampos tinklų, lėmė prognozuojama mažesnė elektros energijos rinkos kaina bei elektros energijos perdavimo paslaugos ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainų mažėjimas.

Atkreipiame dėmesį, kad Vyriausybė dar nėra priėmusi sprendimų dėl remtinos elektros energijos gamybos apimties termofikacinėms elektrinėms ir elektrinėms, kuriose elektros energija gaminama tiekimo saugumui užtikrinti, ir elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimo dėl valstybės energetinio saugumo. Vyriausybei priėmus sprendimus, Ko­misija papildomai spręs dėl VIAP biudžeto ir visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos buitiniams vartotojams koregavimo.

1 pav. Visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų dinamika 2015–2018 metais

 naujas_ESO-vidutine-itampa-2017-11-16.jpg

2 pav. Visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš žemos įtampos tinklų dinamika 2015–2018 metais

naujas_ESO-zema-itampa-2017-11-16.jpg 

Primename, kad visuomeninės kainos viršutinė riba taikoma tik buitiniams vartotojams,  perkantiems elektros energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija (pvz., individualiems gyvenamiesiems namams, šių namų valdoje esantiems statiniams, daugiabučio ar bendrabučio tipo gyvenamųjų namų butams, vasarnamiams, sodų sklypams, garažams, skirtiems asmeniniams automobiliams, ir kt.).

Elektros energijos kaina galutiniam vartotojui susideda iš:
- įsigijimo kainos;
- viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
- sisteminių paslaugų kainos;
- perdavimo paslaugos kainos;
- skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;
- visuomeninio tiekimo kainos.

Komisija elektros energijos tarifus, kurie bus taikomi buitiniams vartotojams nuo 2018 m. sausio 1 d., patvirtins ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio mėn. pabaigos.