Įeiti
Publikuota: 2017.11.10. Atnaujinta:

Panevėžyje mažėja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina


Komisija, įvertinusi UAB „Aukštaitijos vandenys" faktines veiklos sąnaudas ir įvykdytas investicijas, suderino perskaičiuotas bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams: gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, apskaičiuota 1,32 Eur/m3 (be PVM) kaina, t. y. apie 4 proc. mažesnė, palyginus su dabar galiojančia.

Šiuo metu vartotojams taikomos kainos galioja nuo 2016 m. gruodžio 1 d.

UAB „Aukštaitijos vandenys" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (be PVM)


Panevėžyje vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina mažėja dėl didesnio realizuotų paslaugų kiekio, pigiau įsigytos elektros energijos, bendrovei 311,87 tūkst. Eur sumažintos sąnaudos dėl nebaigtų statyti Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių.

Komisijos suderintos naujos kainos įsigalios jas patvirtinus Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių taryboms. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas numato pareigą tai padaryti per 30 kalendorinių dienų, to nepadarius, Komisija kainas turi teisę kainas nustatyti vienašališkai

Patvirtinus naujas kainas, UAB „Aukštaitijos vandenys" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų mokama suma už paslaugas sudarys 0,98 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4 proc. vidutinių šeimos pajamų.

Šiuo metu Panevėžio miesto ir rajono gyventojams taikomas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas – jos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet – Komisija suderino 2015 m. gegužės 21 d., perskaičiuotos kainos suderintos 2016 m. spalio 7 d.