Įeiti
Publikuota: 2017.11.10. Atnaujinta:

Komisija įvertino papildomų VĮ „Visagino energija“ investicijų įtaką paslaugų kainoms


VĮ „Visagino energija“ nusprendus papildomai už 76,30 tūkst. Eur įrengti kvapų mažinimo ozonavimo sistemą nuotekų priėmimo ir nuotekų dumblo džiovinimo pastatuose – ši investicija nebuvo numatyta derinant šiuo metu taikomas paslaugų kainas, Komisija įvertino galimą įtaką kainai ir konstatavo, kad dėl planuojamų atlikti darbų paslaugos vartotojams neturėtų brangti. 

Iki 80 proc. šiam projektui įgyvendinti reikalingų lėšų bus finansuojama iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo.

Į „Visagino energija“ kvapų mažinimo ozonavimo sistemą, kuri iki 80 proc. sumažina išleidžiamų kvapų, planuoja įrengti 2018 metais. Nuotekų priėmimo pastate bus įrengta ozonavimo sistema, nuotekų dumblo džiovinimo pastate – oro padavimo į pastatą sistema, ištraukiamoji ventiliacija ir ozonavimo sistema. Išvalytas oras iš patalpų bus išleidžiamas į atmosferą. Tai leis sumažinti neigiamą poveikį darbuotojų ir aplinkinių žmonių sveikatai bei aplinkai.

Šiuo metu vartotojams taikomos VĮ „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos galioja nuo 2017 m. balandžio 1 d.– jas Komisija vienašališkai nustatė 2017 m. vasario 23 d.