Įeiti
Publikuota: 2017.11.10. Atnaujinta:

Keičiasi Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodika


Komisija, siekdama užtikrinti, kad biodujų, tiekiamų į gamtinių dujų sistemas, supirkimo tarifai būtų nustatomi įvertinus faktinę gamybos plėtrą ir apimtis, pritarė Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos pakeitimams.

Esminis pakeitimas: numatyta galimybė pratęsti biodujų tarifų galiojimą, t. y. Komisija, įvertinusi biodujų, tiekiamų į gamtinių dujų sistemas, gamybos plėtrą bei faktinį pagamintą biodujų kiekį, veikiančių ir statomų biodujų gamybos įrenginių pajėgumų sumą, gali palikti galioti esamus tarifus arba nustatyti naujus. Pagal ankstesnį teisinį reglamentavimą Komisija kasmet privalėjo nustatyti naujus supirkimo tarifus.