Įeiti
Publikuota: 2017.11.10. Atnaujinta:

AB agrofirmai „Josvainiai“ ir UAB „Intergas“ nustatytos gamtinių dujų skirstymo kainų viršutinės ribos 2018 m.


Komisija 2018 m. AB agrofirmai „Josvainiai" nustatė 1,10 Eur/MWh be PVM gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą (2017 m. – 1,79 Eur/MWh be PVM), UAB „Intergas" – 8,89 Eur/MWh be PVM (2017 m. – 8,17 Eur/MWh be PVM).

AB agrofirmos „Josvainiai" skirstymo kainos viršutinė riba mažėja 38,55 proc., palyginus su dabar galiojančia, UAB „Intergas" – didėja 8,81 proc.

AB agrofirmos „Josvainiai" skirstymo kainos viršutinė mažėja dėl tiek 2017 m., tiek 2018 m. planuojamo paskirstyti didesnio gamtinių dujų kiekio bei mažesnio nekilnojamojo turto mokesčio.  UAB „Intergas" viršutinės kainos ribos pokytį lėmė 2016 m. paskirstytas mažesnis gamtinių dujų kiekis, infliacija bei 2018 m. planuojamos didesnės technologinės, darbo užmokesčio sąnaudos bei investicijų grąža ir prognozuojamas mažesnis paskirstyti gamtinių dujų kiekis Druskininkų savivaldybėje.

UAB „Intergas" skirsto gamtines dujas tarpusavyje nesujungtose gamtinių dujų sistemose Mažeikių rajono savivaldybėje ir Druskininkų savivaldybės teritorijoje, AB agrofirma „Josvainiai" – Kėdainių r. Josvainių seniūnijoje esančių Čiukiškių, Keleriškių kaimų ir Josvainių gyvenvietės teritorijoje.

Primename, kad Komisija gamtinių dujų įmonėms skirstymo kainų viršutines ribas nustato 5 metų reguliavimo periodui. Komisijos sprendimu jos gali būti koreguojamos pasikeitus infliacijos lygiui, importuojamų (atgabenamų) dujų kainoms, mokesčiams, dujų kiekiui, dujų įmonėms įgyvendinus su Komisija suderintas investicijas ir t. t., tačiau ne dažniau kaip kartą per metus.

Konkrečius gamtinių dujų tarifus, kurie vartotojams bus taikomi pirmąjį 2018 m. pusmetį, Komisija patvirtins iki 2017 m. lapkričio mėn. pabaigos.