Įeiti
Publikuota: 2017.11.10. Atnaujinta:

Informacija ūkio subjektams: patikslinti 2016 m. vandens sektoriaus lyginamieji rodikliai


Komisija, atsižvelgdama į didžiausių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių –  UAB „Kauno vandenys", AB „Klaipėdos vanduo" – pateiktus patikslintus duomenis, pakoregavo šiai įmonių grupei* nustatytus 2016 m. lyginamuosius rodiklius:

• elektros energijos suvartojimas vandeniui išgauti ir pristatyti –  0,461 kWh/m³/100 (buvo iš 0,546 kWh/m³/100);

• elektros energijos suvartojimas nuotekoms surinkti – 0,518 kWh/m³/100 (buvo 0,593 kWh/m³/100).

Šie rodikliai pakoreguoti atsižvelgiant į patikslintus vidutinius svertinius geriamojo vandens ir nuotekų pakėlimo aukščio skaičiavimus, įvertinus slėgio vamzdynuose įtaką. Lyginamieji rodikliai naudojami geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams rengiant ir Komisijai vertinant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų skaičiavimus.

 

 

 

*I įmonių grupės paslaugų pardavimai per metus yra nuo 7501 tūkst. m3, jai priklauso UAB „Vilniaus vandenys", UAB „Kauno vandenys", AB „Klaipėdos vanduo".