Įeiti
Publikuota: 2017-03-21. Atnaujinta:

Siūloma keisti Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisykles


Siekiant užtikrinti, kad teisė naudotis AB „Amber Grid" valdoma gamtinių dujų perdavimo sistema būtų suteikiama objektyviai ir sąžiningai, nediskriminuojant atskirų sistemos naudotojų, Komisija skelbia viešajai konsultacijai bendrovės siūlomus Naudojimosi AB „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių pakeitimus (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai:
• Lietuvos ir Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taške siūloma 10 proc. techninių pajėgumų rezervuoti trumpalaikiams prieš dujų parą užsakomiems artimiausios paros (angl. day-ahead) ir einamosios paros pajėgumams – taip siekiama užtikrinti efektyvų pajėgumų paskirstymą ir gamtinių dujų kiekio paraiškų bei gamtinių dujų kiekio priskyrimą Lietuvos ir Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taške;
• papildomai įtvirtintos nuostatos dėl netiesioginio pajėgumų paskirstymo, t. y. detalizuoti Baltijos šalių perdavimo sistemos operatorių netiesiogiai įgyvendinamas pajėgumų paskirstymo modelis ir su tuo susiję naudojimosi Latvijos perdavimo sistema sąlygų pasikeitimai;
• nustatyta, kad per Lietuvos ir Latvijos perdavimo sistemų sujungimo tašką perduotas gamtinių dujų kiekis yra lygus patvirtintai dujų kiekio paraiškai;
• detalizuota gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutarties nutraukimo tvarka ir sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės.

Projektas (EN versija – neoficialus vertimas) paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2017 m. balandžio 3 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku [email protected].

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“ .