Įeiti
Publikuota: 2017.03.23. Atnaujinta:

Nemenčinės vartotojams geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos nustatytos vienašališkai


Vilniaus rajono savivaldybės tarybai per 30 kalendorinių dienų nenustačius Komisijos suderintų UAB „Nemenčinės komunalininkas" bazinių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, Komisija tai padarė vienašališku sprendimu: vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, bus taikoma 1,69 Eur/m3 (be PVM) kaina už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą bei 1,49 Eur/mėn. (be PVM) apskaitos kaina. Komisijos sprendimu nustatytos kainos įsigalios nuo gegužės 1 d.

UAB „Nemenčinės komunalininkas" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos buvo suderintos Komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. posėdyje.

UAB „Nemenčinės komunalininkas" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 0,9 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų, kaip numatyta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme.

Vienašališkas kainų nustatymas leidžia užtikrinti, kad vartotojai už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą mokėtų būtinosiomis sąnaudomis pagrįsta kaina, o vandentvarkos įmonė susirinktų veiklai vykdyti būtinas pajamas. Šįmet tai jau trečia vandentvarkos įmonė, kurios kainas Komisija nustatė vienašališku sprendimu, 2016 m. tokių sprendimų buvo 6.

Primename, kad Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus įmonių teikiamoms paslaugoms bazinės kainos nustatomos nuo 2014 m. lapkričio 1 d., įsigaliojus naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymui. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet. Savivaldybėms laiku nepriimant sprendimo dėl kainų nustatymo, Komisija tai gali padaryti vienašališkai.