Įeiti
Publikuota: 2017.03.23. Atnaujinta:

Komisija suderino AB ,,Vilniaus šilumos tinklai“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpius


Komisija, siekdama užtikrinti, kad reguliuojamų šilumos tiekimo įmonių veikloje naudojamas turtas būtų eksploatuojamas efektyviai, suderino AB ,,Vilniaus šilumos tinklai“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpius.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos yra įskaičiuojamos į tiekiamos šilumos kainą, todėl kito ilgalaikio turto, kurio nusidėvėjimo normatyvai nėra teisiškai reglamentuoti, derinimas yra būtinas. Komisija, derindama ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpius, užtikrina, kad vartotojai už šilumą mokėtų tik būtosiomis sąnaudomis pagrįsta kaina.

AB ,,Vilniaus šilumos tinklai“ šilumos tiekimo veiklą Vilniaus mieste pradės vykdyti 2017 m. kovo 30 d.